สมัครงาน

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์การทำงานก่อสร้างมากกว่า 10 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 1 คน

Job Features

Job Category

Manager

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์การทำงานก่อสร้างมากกว่า 10 ปี

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์การบริหารโครงการมากกว่า 10 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Manager

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์การบริหารโครงการมากกว่า 10 ปี

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

Civil, Engineer 5 - 10 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Manager

Civil, Engineer 5 - 10 ปี

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์การบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Engineer

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์การบริหารโครงการมากกว่า 5 ปี

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์งานคิดราคางานก่อสร้างมากกว่า 5 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Engineer

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์งานคิดราคางานก่อสร้างมากกว่า 5 ปี

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์ 0-3 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Engineer

Civil, Mechanical Engineer ประสบการณ์ 0-3 ปี

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประสบการณ์งานด้านก่อสร้าง 5 ปี

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Safety Officer

มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประสบการณ์งานด้านก่อสร้าง 5 ป...

Full Time
ชลบุรี
Posted 2 เดือน ago

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้

จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

Job Features

Job Category

Draft

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้