ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CCS)

9/10 หมู่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205551010803

โทรศัพท์ : 038-318-088083 588-3317

แฟกซ์ : 038-318-099 

อีเมล์ : ccs@ccs-corporation.com